POIS RP GDDKiA FS

Krynice - Białystok Zachód

Zaawansowanie rzeczowe

15,05%

Zaawansowanie finansowe 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

15,06%

Kwota: 49 732 706,25 zł netto

Zaawansowanie robót budowlanych - roboty drogowe

 

 

Zaawansowanie robót budowlanych - roboty drogowe

 

 

 

 

 
 

 Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych - roboty branżowe 

 

 Ogólne zaawansowanie czasowe

76,84 %

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/