POIS RP GDDKiA FS

Krynice - Białystok Zachód

Zaawansowanie rzeczowe

9.23%

Zaawansowanie finansowe 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

9.23%

Kwota: 30 427 486,15  zł netto

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/