POIS RP GDDKiA FS
  • Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

/ -

-

/ -

/ Nazwy kontraktów

Kontrakt 1 „Projekt i budowa drogi S-19 na odcinku Krynice (od ist. DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem)”

Kontrakt 2 „Projekt i budowa drogi S-19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)”

Cel i lokalizacja inwestycji


Budowa drogi ekspresowej nr S19 jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Stanowi początkowy odcinek międzynarodowej drogi Via Carpatiia.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej S19 na odcinku Krynice (od istniejącej DK65)-Dobrzyniewo-Białystok Zachód wraz z odcinkiem drogi S8.

Dla kierowców przejazd przez nowo wybudowaną drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

 

Podpisanie umowy przez PORR S.A/UNIBEP S.A.

odcinek: Krynice (od istniejącej DK65)-Dobrzyniewo-Białystok Zachód

19 maja 2021 r.

Wartość umowy:

405 605 136,15 zł

Czas realizacji:

36 miesięcy
(17 miesięcy wraz z okresami zimowymi,
projektowanie oraz 19 miesięcy
bez okresów zimowych
realizacja robót budowlanych)

 


Opis kontraktu nr 1 Opis kontraktu nr 2

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/