POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 23/03/2023

Procedura wypłaty odszkodowania i przejmowania nieruchomości przez GDDKiA

 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami wypłaty odszkodowania oraz przejęcia nieruchomości dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg przez Generelną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Poniżej zamieszczamy link do strony na której dostępne są informacje odnośnie jak przebiega proces ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości. 

https://www.gov.pl/web/gddkia/wyplata-odszkodowan-za-nieruchomosci-przeznaczone-pod-budowe-drog-krajowych

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/