POIS RP GDDKiA FS
Środa, 15/03/2023

Kontrakt 2- Spotkanie konsultacyjne nr 6

W dniu 15.03.2023r. w związku z odstąpieniem od  umowy przez Zamawiającego, odbyło się Spotkanie Konsultacyjne mające na celu omówienie postępu w prowadzonej inwentaryzacji pozycji z „Harmonogramu inwentaryzacji Dokumentów Wykonawcy oraz wycen”, które posłużą do określenia wartości Dokumentów Wykonawcy oraz innych Dóbr na datę odstąpienia od Kontraktu.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/