POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 24/01/2023

Kontrakt 2- Spotkanie konsultacyjne nr 3

W dniu 24.01.2023r. w związku z odstąpieniem od  umowy przez Zamawiającego, odbyło się Spotkanie Konsultacyjne mające na celu omówienie roboczej wersji "Harmonogramu dla inwentaryzacji Dokumentów Wykonawcy" oraz  w sprawie uzgodnienia wycen, które posłużą do określenia wartości Dokumentów Wykonawcy oraz innych Dóbr po odstąpieniu od Kontraktu"

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/