POIS RP GDDKiA FS
Środa, 21/12/2022

Kontrakt 2- Spotkanie konsultacyjne nr 1

W dniu 21.12.2022r. w związku z odstąpieniem od  umowy przez Zamawiającego, w miejsce Narady Technicznej odbyło się spotkanie konsultacyjne mające na celu omówienie pierwszej roboczej wersji "Harmonogramu dla inwentaryzacji Dokumentów Wykonawcy oraz wyceny po odstąpieniu od Kontraktu"

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/