POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 26/05/2023

Kontrakt 2- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 12.05.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w obwieszczeniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz - Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze - Kuriany - Grabówka oraz budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii i niezbędnej infrastruktury, podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją przez okres 30 dni od daty opublikowania obwieszczenia. Tym samym rozpoczął się wymagany przepisami udział społeczeństwa, dający możliwość składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-12-maja-2023-r-znak-woos420652018dk

 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/