POIS RP GDDKiA FS
Środa, 09/08/2023

Kontrakt 2- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dnia 31 lipca 2023 r. RDOŚ w Białymstoku wydał nową decyzję znak: WOOŚ.420.65.2018.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz – Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka oraz budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii i niezbędnej infrastruktury. Decyzja ta została wydana na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-31-lipca-2023-r-znak-woos420652018dk2

 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/