POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 09/12/2022

Kontrakt 2- GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Budimex.

W związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznej decyzji GDOŚ z dnia 4 czerwca 2021r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku w dniu 07.12.2022r. odstąpiła od zawartej w 2020 r. umowy z Budimeksem na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem) . GDDKiA przystąpiła już do prac nad uzyskaniem nowej decyzji środowiskowej.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w komunikacie pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/poludniowa-obwodnica-bialegostoku-konsekwencje-wyroku-nsa

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/