POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 08/09/2023

Kontrakt 2- Białystok Zachód-Księżyno

Trwa analiza Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.07.2023 r. , aby przygotować ocenę czy wpływa ona na dokumentację projektową załączoną do wniosku o ZRID. 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/