POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 09/03/2023

Kontrakt 2

W związku z odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego trwają prace związane z Inwentaryzacją Dóbr i Dokumentów Wykonawcy oraz innych czynności w celu rozliczenia Kontraktu (Subkl.15.2 WK). 

W dniu 08.03.2023r. w biurze Inżyniera Kontraktu przy udziale Przedstawicieli z Zespołu Inżyniera oraz Wykonawcy odbyło się spotkanie robocze dot. Wyceny pracy projektowych Polecenia Zmiany 1A,2A,3A oraz dot.nakładu pracy przy sprządzaniu wycen (związane z opracowanym kosztorysem do Polecenia Zmiany 2B).

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/