POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 03/03/2023

Kontrakt 2

W związku z odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego trwają prace związane z Inwentaryzacją Dóbr i Dokumentów Wykonawcy oraz innych czynności w celu rozliczenia Kontraktu (Subkl.15.2 WK).

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/