POIS RP GDDKiA FS
Środa, 22/02/2023

Kontrakt 1- Rada Techniczna nr 47

W dniu 22.02.2023r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się 47 Rada Techniczna. W trakcie Narady omawiano bieżący postęp prac projektowych, następnie po Radzie odbyło się spotkanie w sprawie projektu PSOR, oraz zostały prowadzone wstępne rozmowy dotyczące sporządzania Projektów organizacji ruchu na czas budowy.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/