POIS RP GDDKiA FS
Środa, 09/08/2023

Kontrakt 1- Rada budowy nr 27

W dniu 09.08.2023r. odbyła się 27 Rada Budowy. W trakcie Narady omawiano zagadnienia związane z kontraktem (projekt, zmiany w projekcie, sprawy finansowe, proceduralne, itp.) jakie miały miejsce w miesiącu lipcu 2023. 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/