POIS RP GDDKiA FS
Środa, 31/05/2023

Kontrakt 1- Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W  dniu 31.05.2023 r. o godz. 10.00 w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Białymstoku, odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,  podczas którego został rozpatrzony Projekt  Wykonawczy dla  zadania" Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)”, 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/