POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 21/09/2023

Kontrakt 1-Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 18 września 2023 r.

Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości,
że w związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-19 na odcinku od miejscowości Krynice (od istniejącej drogi krajowej Nr 65) – Dobrzyniewo Duże (bez węzła) – do węzła Białystok Zachód (z węzłem), wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gm. Choroszcz i gm. Dobrzyniewo Duże, pow. białostocki, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istniejącej DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem)”, informuję, iż wszystkie zainteresowane osoby, mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy w terminie 30 dni (tj. od 20.09.2023 r. do 20.10.2023 r.) od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 8.00 – 15.00, a także składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Pełna treść decyzji znajduje się w pliku załącznika do informacji.

 

https://puw.bip.gov.pl/obwieszczenia-w-sprawach-postepowan-administracyjnych-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej/791166_obwieszczenie-wojewody-podlaskiego-z-dnia-18-wrzesnia-2023-r.html

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/