POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 01/09/2023

Kontrakt 1-Krynice-Białystok Zachód

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ponownego zaopiniowania przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie drogi ekspresowej S-19 na odcinku od miejscowości Krynice (od istniejącej drogi krajowej Nr 65) – Dobrzyniewo Duże (bez węzła) – do węzła Białystok Zachód (z węzłem), wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Choroszcz i gm. Dobrzyniewo Duże, pow. białostocki” etapie ponownego
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie oraz określił warunki realizacji. 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/