POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 06/07/2023

Kontrakt 1-Krynice-Białystok Zachód

Trwa analiza dokumentów nadesłanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca przekazał do zatwierdzenia pierwszy z czterech etapów Czasowej Organizacji Ruchu w obrębie przyszłego węzła Białystok-Zachód. 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/