POIS RP GDDKiA FS
Środa, 12/04/2023

Kontrakt 1-Czasowa organizacja ruchu-DK 65

Od 13 kwietnia 2023 r, zostanie wprowadzona czasowa organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej DK65 w miejscowości Fasty w km 159+820, zgodnie zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr 3161c/2023 z dnia 08.02.2023 r.

W związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, dozwolona prędkość w rejonie km 159+820 w ciągu drogi krajowej nr 65, będzie ograniczona do 50km/h.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie zjazdu oraz przygotowywanego przyszłego zaplecza budowy.

Orientacyjna lokalizacja utrudnień w ruchu: 

 

 Fasty

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/