POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 02/02/2023

Kontrakt 1

30.01.2023r. Inżynier Kontraktu wystawił Przejściowe Świadectwo Płatności nr 20. 

Trwa Weryfikacja Projektu złożonego przez Wykonawcę. 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/