POIS RP GDDKiA FS

Kontakt, Białystok Zachód - Księżyno

Zamawiający

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
gov.pl/web/gddkia-bialystok

 

p.o.Kierownik Projektu: Łukasz Wasilewski
tel. +48 734 117 222
e-mail: lwasilewski@gddkia.gov.pl

 

Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
multiconsult-polska.com

tel. 721 930 345 (kontrakt 1)

tel. 665 400 270 (kontrakt 2)

 

Inżynier Kontraktu: Lech Grodzicki
ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok, 
e-mail: s19@multiconsult.com.pl

 

Wykonawca

 

 

Biuro Projektowe

Transprojekt Gdański sp. z o.o.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

tgd.pl

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu


 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/