POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 25/08/2023

Kontakt 1- Rada Techniczna nr 53

W dniu 23.08.2023r. odbyła się 53 Rada Techniczna. W trakcie Narady omawiano bieżący postęp prac projektowych.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/